031-727 32 00 glcflytt@glc.se
Välj en sida

Statens inköpscentrals uppdrag är att ingå och förvalta ramavtal som är avsedda för statliga myndigheter. Kammarkollegiet har därför upphandlat ett nytt avtal gällande flyttjänster med GLC Flytt AB i Västra Götaland som sträcker sig fram till 2026. GLC Flytt som är en flyttfirma i Göteborg har även under de 10 senaste åren varit en leverantör till Statens inköpscentral.

”-Det var en stor upphandling som skickades in och det var två tilldelningskriterier i utvärderingen som mycket hängde på. Den ena var Kvalitet baserat på referenser och den andra var Miljö baserat på möjlighet att utföra tjänst med fordon som framförs med alternativa drivmedel. Genom att vi nu är en upphandlad leverantör till Statens inköpscentral så har vi fått ett kvitto på att våra investeringar i personal och fordon är på rätt väg, Det är människorna som gör skillnaden, vi har otroligt engagerad personal i det #orangealaget. Flexibilitet och stort kundfokus är något vi verkligen har haft som målsättning att höja dom senaste åren och vi har kommit en bra bit på vägen men det finns mycket kvar att göra och när det kommer till fordon och alternativa drivmedel så är det viktigt att vi tar vårt ansvar”, säger AO-chefen Sudo Sulejmanovic i en kommentar.

GLC Flytt AB är auktoriserad medlem av SMF, Sveriges Möbeltransportörers Förbund samt ett helägt dotterbolag till GLC, Göteborgs Lastbilcentral. Vi är Miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.