031-727 32 00 glcflytt@glc.se

miljö & kvalité

Ekonomi, miljö och människor.

Miljö & Kvalité

För oss är kvalitet och miljö två sidor av samma mynt.

Vi är Miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 samt Branschcertifierade av SMF, Sveriges Möbeltransportörers Förbund.

Vad är då hållbarhet? GLC anser att det handlar om ekonomi, miljö och människor. Att arbeta med hållbarhet innebär enligt ovan att ha lönsamma transporter för att skapa förutsättningar för investeringar i framtiden. Att minimera våra utsläpp av fossila bränslen samt att människor både i och utanför vår organisation har bra förutsättningar både vad gäller hälsa och välstånd. Att redovisa hållbarhet är ett sätt att visa vår omgivning hur GLC arbetar med dessa frågor.

Vårt miljö- och kvalitetsarbete har som mål att minska vår miljöpåverkan genom kunskap och medvetenhet om vår verksamhets effekter på miljön. Bl.a. skall vi utifrån våra kunders krav alltid i möjligaste mån försöka hitta den mest miljöeffektiva transportlösningen vid varje uppdrag och endast använda miljöklassade fordon.

En betydande del av vårt miljöarbete är att delta i och driva projekt och tester, som avser nya miljöanpassade produkter och transportsystem. Projekten bedrivs i samarbete med kunder, myndigheter, leverantörer, biltillverkare och andra intressenter. Vi vill och vågar mer! Vi påverkar samhällsutvecklingen genom att engagera oss i frågor för en bättre värld, med den goda affären i fokus. Vi är tydliga och lever som vi lär!

Beslut gällande fossilfria transporter och förändrade rutiner

För att kunna behålla och öka vår marknadsandel möter vi marknadens och kundernas krav gällande hållbarhet och fossilfria transporter. Därför har GLC:s ledningsgrupp tillsammans med styrelsen tagit fram mål för respektive avdelning.

Vår ambition med detta är att möta kundens krav och förväntningar på oss som leverantör. Att säkerställa att våra delägare investerar i rätt typ av fordon och inte riskerar att få fordon ståendes som är oattraktiva på marknaden samt med ett lågt andrahandsvärde.

Målen gällande fossilfria transporter trädde i kraft 12 april 2021.

Certifikat

Hållbarhetsredovisning

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter
på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs
löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

 

 

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett system som bygger på automatiska dagliga kontroller som sker genom att utbyta frågor och svar med en webbtjänst mellan Berättigad nyttjare (kunden) via BKY och Transportstyrelsens Vägtrafikregister.

 

 ID06-systemet erbjuder branschanpassade lösningar för att främja den sunda konkurrensen och bidra till tryggare arbetsplatser.

 

Hur mycket gods har du? Gör en volymberäkning!

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på ditt gods är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.