Trucktjänster

Behöver du hjälp med att lasta eller lossa något tungt så ordnar vi det också. Vi har gaffeltruckar för lastning och lossning av bilar, containers, maskiner och annat gods upp till tolv ton.

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.