031-727 32 00 glcflytt@glc.se

Avveckling & återvinning

Det ska löna sig att vara miljövän.

Enligt en utarbetad process tar vi hand om överbliven utrustning som blir kvar efter en flyttning eller från annan typ av omställning i verksamheten. Metoden går ut på att så mycket som möjligt skall återanvändas i stället för att hamna på soptippen. Vi börjar med att inventera och katalogisera utrustningen som skall avvecklas.

Via upparbetade kontakter och samarbetspartner säljs funktionsduglig utrustning till företag som handlar med begagnad utrustning. Det som inte går att sälja skänks bort till skolor, organisationer och föreningar.

Den utrustning som återstår källsorteras och transporteras till återvinningsanläggning för att där gå in i kretsloppet och återvinnas. Efteråt sammanställs och redovisas avvecklingen i en rapport.

Kontakta oss för kostnadsfri besiktning och offert!

Hur mycket gods har du? Gör en volymberäkning!

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på ditt gods är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.