031-727 32 00 glcflytt@glc.se
Välj en sida

arkivflytt

Vi flyttar vi arkiv och bibliotek rationellt och säkert. Packning, transport och uppackning sker enligt det befintliga eller det nya systemets uppbyggnad.

Arkivflytt

Vi flyttar bibliotek, arkiv och hyllsystem.

Med våra specialtillverkade arkivvagnar flyttar vi arkiv och bibliotek rationellt och säkert. Packning, transport och uppackning sker enligt det befintliga eller det nya systemets uppbyggnad.

Ska arkivet eller biblioteket lagras en tid innan uppackning, packas det i kartonger som märks så att uppackning kan ske utan skapa oreda i systemet.

För arkivmaterial med hög sekretess och krav på plombering, finns speciell utrustning och anpassade rutiner. Vi åtar oss också flyttning av hyllsystem och kompaktarkiv.

Kontakta oss för kostnadsfri besiktning och offert!

Ring

031-727 32 01 

Hur mycket gods har du? Gör en beräkning!

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på ditt gods är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.

HITTA HIT