031-727 32 00 glcflytt@glc.se
Välj en sida

arkivflytt

Vi flyttar vi arkiv och bibliotek rationellt och säkert. Packning, transport och uppackning sker enligt det befintliga eller det nya systemets uppbyggnad.

Arkivflytt

Vi flyttar bibliotek, arkiv och hyllsystem.

Med våra specialtillverkade arkivvagnar flyttar vi arkiv och bibliotek rationellt och säkert. Packning, transport och uppackning sker enligt det befintliga eller det nya systemets uppbyggnad.

Ska arkivet eller biblioteket lagras en tid innan uppackning, packas det i kartonger som märks så att uppackning kan ske utan skapa oreda i systemet. Vi på GLC Flytt erbjuder kompletta arkiveringstjänster, Vi arkiverar så länge du önskar, utför löpande utsortering av material som inte längre behövs, håller arkivet tillgängligt enligt önskemål, kopierar och distribuerar handlingar och vi vårdar ert arkivmaterial utefter dess beskaffenhet. Våra lokaler är tempererade och försedda med brand- och inbrottslarm. 

Prissättningen bygger på ett pris per hyllmeter arkiv. Det är enkelt och självklart, och innebär att du kan få ett fast pris för de tjänster du är intresserad av direkt vid vår första kontakt. För att kunna ge dig ett pris på flyttning av hyllsystemet måste vi besiktiga både den lokalen ni flyttar från och den ni flyttar till.

Konfidentiellt material

För arkivmaterial med hög sekretess och krav på plombering, finns speciell utrustning och anpassade rutiner. Vi har de rutiner och den utrustning som krävs för att flytten skall ske på ett säkert sätt. Vår personal bär alltid ID06-kort synligt. Vi åtar oss också flyttning av hyllsystem och kompaktarkiv.

GLC Flytt AB är auktoriserad medlem av SMF, Sveriges Möbeltransportörers Förbund samt miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:20015.

Kontakta oss för kostnadsfri besiktning och offert!

Affärsidé

Vi är helhetsleverantören som ligger steget före, och är det naturliga valet för alla som söker hållbar kvalitet och goda affärer inom transport och logistik.

Det innebär att:

  • Vi erbjuder helhetslösningar inom transport och logistik med ett brett utbud av produkter och tjänster.
  • Vi arbetar aktivt med att skapa synergier mellan våra olika verksamhetsområden.
  • Genom att vi tar ansvar för våra kunders transport och logistik, kan de fokusera på sin kärnverksamhet.
  • Vi ligger steget före och har fokus på möjligheter. Det blir roligare så!

Ring

031-727 32 01 

Hur mycket gods har du? Gör en volymberäkning!

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på ditt gods är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.