031-727 32 00 glcflytt@glc.se
Välj en sida

BOSTADSEVAKUERING i Göteborg

Vårt evakueringssystem är kostnadseffektivt, tryggt och säkert för så väl hyresgäst som fastighetsägare

Bostadsevakuering i Göteborg 

Ska ni bygga om eller renovera delar eller en hel fastighet?

Vi genomförde vårt första rotombyggnadsprojekt 1985. Fram till idag har vi genomfört ett antal både större och mindre projekt.

Vi hjälper byggföretag och bostadsbolag med evakueringsflyttar i samband med renovering, stambyte och påbyggnation. Vårt evakueringssystem är kostnadseffektivt, tryggt och säkert för så väl hyresgäst som fastighetsägare och innehåller allt från information till planering och genomförande. Systemet är anpassningsbart för alla modeller av evakueringar, oavsett om hela eller delar av bohaget skall flyttas till magasin eller evakueringslägenhet och tillbaka. Ta kontakt med oss redan i planeringsstadiet så ser vi till att sy ihop en helhetslösning som passar just er.

Vi genomför några hundra evakueringsflyttar per år och majoriteten av dessa hjälper vi främst fastighetsbolagen med att även boka upp flyttarna med hyresgästerna i god tid innan så att hyresgästen har förstahands information kring vad som är tänkt att flyttas, hur saker och ting packas samt alternativa flyttdatum etc.

I samband med ex brand- och vattenskador, eller renoveringar, kan vi hjälpa till med röjning, flytt, transport och vid behov magasinering. En helhetslösning helt enkelt. Vi utför evakueringsflyttar i Göteborg med omnejd. 

Kontakta oss för kostnadsfri besiktning och offert redan idag!

GLC Flytt AB är auktoriserad medlem av SMF, Sveriges Möbeltransportörers Förbund samt miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015. 

Vi är ett helägt dotterbolag till GLC, Göteborgs Lastbilcentral.

Ring

031-727 32 01 

Hur mycket gods har du? Gör en volymberäkning!

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på ditt gods är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.