031-727 32 00 glcflytt@glc.se

Affärsidé och värderingar

Affärsidé

Vi är helhetsleverantören som ligger steget före, och är det naturliga valet för alla som söker hållbar kvalitet och goda affärer inom transport och logistik.

Det innebär att:

  • Vi erbjuder helhetslösningar inom transport och logistik med ett brett utbud av produkter och tjänster.
  • Vi arbetar aktivt med att skapa synergier mellan våra olika verksamhetsområden.
  • Genom att vi tar ansvar för våra kunders transport och logistik, kan de fokusera på sin kärnverksamhet.
  • Vi ligger steget före och har fokus på möjligheter. Det blir roligare så!

Våra värderingar

Våra värderingar är viktiga eftersom de kännetecknar det som är vi. De visar hur vi agerar med varandra och tillsammans med våra kunder och partners. Ett ord har olika betydelse för olika människor, vi har därför valt att beskriva vad varje värdeord innebär i handling här på GLC.

Stolthet

Vi känner stolthet över våra framgångar och är prestigelösa när vi gläds med varandra. Vi är ambassadörer för det orangea laget och inkluderar alla, allt från veteraner och delägare till alla medarbetare. För oss är det en självklarhet att bjuda in våra familjer så att de får se vår verksamhet. Därmed vårdar vi vår historia och tryggar vår framtid. Vi skapar tillfällen till möten och håller dialogen levande. Det ska vara lätt och roligt att jobba tillsammans. Vi stöttar och hjälper varandra och upplever att nya dörrar öppnas. Vi är stolta över den kvalitet vi levererar och håller alltid våra löften.

Engagemang

Vi känner passion och glädje i vårt arbete. Vi är en lärande organisation som ständigt utvecklas. Vi vårdar vårt varumärke med fokus framåt och vågar vara vinnare. Vår positiva energi, skapad ur delaktighet, sprider sig till dem i vår närhet. Vi är nyfikna på dig och ser möjligheter att växa tillsammans. Vi lyssnar och är uppriktigt intresserade. Vi tror på långsiktiga relationer där den goda affären står i fokus. Genom att respektera varandras olikheter och se de möjligheter det innebär, bygger vi vårt framgångsrika lag.

Lojalitet

För oss innebär lojalitet att vi står upp för varandra, och ser till helheten. Tillsammans står vi starkare, alla pusselbitar i vår organisation är viktiga! Alla ser sin roll i helheten och känner tillit och trygghet. Med ärlighet och transparens skapar vi sunda långsiktiga relationer. Genom att stötta och hjälpa varandra i det orangea laget skapar vi nöjdare kunder. Nöjda kunder kommer tillbaka.

Steget före

Vi har en tydlig vision och vet vart vi ska. Vår ledning tar täten och skapar stabilitet och kontinuitet över tid. Vi är en lärande organisation som rustar för framtiden, för vi vet att vinnare söker vinnare. Genom omvärldsbevakning gör vi rätt investeringar, och skapar viljan att utveckla vår kompetens. Här ger GLC Academy möjligheter för våra delägare, förare, medarbetare och kunder att utveckla sig och sin verksamhet. Vi vill och vågar mer! Vi påverkar samhällsutvecklingen genom att engagera oss i frågor för en bättre värld, med den goda affären i fokus. Vi är tydliga och lever som vi lär!

Hur mycket gods har du? Gör en volymberäkning!

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på ditt gods är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.